muitsfriday.dev

#cafe (2)

  July 6th 2022

  2020 Wrap-up/self-evaluation และเป้าหมายในปีหน้า

  ทบทวนสิ่งที่ทำมาทั้งปี ทั้งดีและไม่ดีรวมถึงเป้าหมายในปีหน้า (ถ้ามีนะ)

  #cafe
  July 6th 2022

  เล่น The Witcher 3 จบอีกแล้ว (รวมภาพ Blood and Wine นะ)

  รวมภาพเที่ยวใน DLC Blood and Wine ของเกม The Witcher

  #cafe
PrevPage 1Next